Privacybeleid

1. Toepassingsgebied

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Met de volgende toelichting over gegevensbescherming willen wij u inzicht geven in welke persoonlijke gegevens wij verwerken, terwijl u gebruik maakt van ons internetaanbod.

De volgende informatie is van toepassing op alle inhoud van de website http://downloads.reviderm.com/ (hierna "Aanbod" genoemd).

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de EU Basic Data Protection Regulation (GDPR), welke in Duitsland als "DSGVO" in de federale wet op de gegevensbescherming is overgenomen.

2. Definities

Persoonsgegevens

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geÔdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, een locatiegegeven, een online-identificatiemiddel (bijvoorbeeld een cookie) of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking

"Verwerking": elke bewerking of elke serie van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procťdťs, zoals het vergaren, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, het aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

3. Soorten persoonsgegevens

Toegangsgegevens

Toegangsgegevens zijn gegevens over elke toegang tot de server waarop onze website zich bevindt. De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, het overgedragen gegevensvolume, de melding of de afroep succesvol was, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de daarvoor bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om specifieke, het apparaat betreffende informatie op het toegangsapparaat op te slaan.

Ingevoerde gegevens

Als u zich bij ons als klant registreert, het contactformulier op onze website invult of op een andere manier contact met ons opneemt (bijv. telefoon, e-mail), verwerken wij de persoonlijke gegevens die u in het betreffende formulier invult of ons op via een andere weg medegedeeld heeft (bijv. achternaam, voornaam, e-mail adres, postadres).

4. Verwerkingsdoeleinden

Toegangsgegevens

Onze hostingprovider verzamelt namens ons toegangsgegevens om veiligheidsredenen voor de controle op fraude en misbruik en voor de statistische registratie van het gebruik van de website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, van de DSGVO. Voor de verwerking van het IP-adres door derden, zie punt 6.

Cookies

Cookies dienen enerzijds ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van websites en daarmee het gemak voor de gebruiker (bijv. opslag van inloggegevens). Anderzijds kunnen ze worden gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website vast te leggen en te analyseren om onze aanbiedingen te verbeteren.

De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang in het verzamelen van gegevens vloeit voort uit het feit dat we het gebruik van cookies nodig hebben om onze website gebruiksvriendelijker te maken en ons aanbod te optimaliseren.

Locatiegegevens

Als u gebruik maakt van onze salonvinder, kunnen uw locatiegegevens (geografische coŲrdinaten) worden verzameld. Meer informatie hierover vindt u onder punt 6.

Invoergegevens

Indien u zich als klant registreert, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het beheer van uw account (wettelijke basis art. 6, lid 1, zin 1b DSGVO). Als u ons contactformulier gebruikt of ons op een andere manier uw persoonlijke gegevens verstrekt, zullen wij deze gebruiken om uw verzoek te verwerken (wettelijke basis Art. 6 lid 1 zin 1 a, f DSGVO). Als u via e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mails en de daarin verstrekte persoonsgegevens namens ons naar de servers van onze e-mailprovider Space.Net AG verstuurd om op onze servers te worden opgeslagen (wettelijke basis Art. 6, lid 1, zin 1a, f DSGVO).

Ons legitieme belang bij het verzamelen van gegevens in de zin van art. 6, lid 1 f DSGVO vloeit voort uit het feit dat wij uw aanvraag (registratie, contact) niet kunnen verwerken zonder uw gegevens.

5. Gegevensverwerking door derden

Hosting

Onze website wordt beheerd op de servers van de hostingprovider Space.Net AG. Dit bedrijf verwerkt de onder punt 3 genoemde persoonsgegevens namens ons voor de werking van onze website en voor de controle op misbruik. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, van de DSGVO.

Plug-ins, gebruiksanalyse

Wij nemen verschillende diensten en content van derden op in onze website. Deze integratie kan leiden tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook is het mogelijk dat de integratie van content van derden leidt tot de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u onder punt 6.

De wettelijke basis voor de integratie van diensten en content is artikel 6, lid 1, eerste zin, van de DSGVO. Ons gerechtvaardigde belang voor gegevensverwerking vloeit voort uit het feit dat wij de diensten van derden gebruiken om onze website gebruiksvriendelijk te maken en ons aanbod te optimaliseren.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de European Economic Area hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere (internet) gebruik gerelateerde diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar we willen u echter wel op wijzen dat als u dit doet u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt de verzameling vn uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat. anonymizeIp();" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-Masking).

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, eerste zin, van de DSGVO. Ons legitieme belang bij het verzamelen van gegevens vloeit voort uit het feit dat we het gebruik van Google Analytics nodig hebben om onze aanbiedingen te optimaliseren.

7. Vrijwilligheid van gegevensverstrekking

Het verstrekken van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website is niet wettelijk of contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt, maar het verzamelen van toegangsgegevens gebeurt automatisch wanneer u onze website bezoekt. Als u zich als klant wilt registreren, zijn de registratiegegevens nodig.

8. Verwerkingsduur

Toegangsgegevens

De toegangsgegevens worden door onze hostingprovider om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of frauduleuze handelingen op te helderen) gedurende maximaal 6 maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de voor verdere bewijsdoeleinden noodzakelijk is, worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Indien IP-adressen door derden worden verwerkt, hebben wij geen invloed op de duur van de verwerking. Onder punt 6 vindt u links naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de derde aanbieders. Daar kunt u zich informeren over de duur van de verwerking.

Cookies

Cookie Naam

Standaard vervaltijd

Beschrijving

_ga

2 jaar

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

_gid

24 uur

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

_gat_gtag_UA_51856339_1

1 minuut

Bepaalde gegevens worden slechts maximaal ťťn keer per minuut naar Google Analytics gestuurd. Zolang deze is ingesteld, worden bepaalde datatransmissies verhinderd.

logIn

1 uur

Mislukte aanmeldingspogingen worden geteld om onbeperkte aanmeldingspogingen te voorkomen.

BDBSESSID

Sessie

Ingelogde gebruikers worden herkend.

Klaro

30 dagen

Slaat de beslissing van de gebruiker op.

Hier kunt u uw cookie-instellingen aanpassen: Cookie-instellingen

Invoergegevens

Persoonsgegevens die u via onze formulieren verstrekt of ons op een andere wijze meedeelt, worden verwerkt voor de duur van de verwerking van uw verzoek, op voorwaarde dat deze gegevens niet onderworpen zijn aan bewaartermijnen op grond van het fiscaal en handelsrecht of dat uw toestemming de voortzetting van de opslag rechtvaardigt.

9. Bezwaarprocedure

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, van de DSGVO worden verwerkt, mits er redenen zijn voor het bezwaar dat uit uw specifieke situatie voortvloeit. Uw persoonsgegevens worden echter verder verwerkt als er dwingende legitieme redenen zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van uw persoon, of als de verwerking dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Indien wij persoonsgegevens van u verwerken met het oog op directe reclame, heeft u het recht om te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame (art. 21 DSGVO).

10. Overige rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om uw eerder verleende toestemming in te trekken. Wij willen erop wijzen dat een herroeping de rechtmatigheid van de tot aan de herroeping toegestane verwerking niet verandert (geen terugwerkende kracht van de herroeping).

In het kader van de DSGVO heeft u het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren (art. 15 DSGVO).

Verder heeft u in overeenstemming met de DSGVO recht op correctie (art. 16 DSGVO), verwijdering (art. 17 DSGVO), beperking (art. 18 DSGVO) en doorgifte (art. 20 DSGVO) van uw persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om in gerechtvaardigde gevallen een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DSGVO).

U kunt uw rechten op grond van de DSGVO per e-mail of schriftelijk doen gelden. Hieronder vindt u de contactgegevens van de aanbieder.

11. Contactgegevens

Dienstverlener als verantwoordelijke instantie:

REVIDERM AG
Robert-Bosch-Str. 7
DE-82054 Sauerlach

Telefoon: (+49) 08104 / 8873-0
Fax +49 08104 / 8873-999
E-Mail: info@reviderm.com

Toezichthouder voor privacybescherming:

Mw. Kerstin SŁŖ

E-Mail: datenschutz@reviderm.com

Verantwoordelijke Autoriteit Persoonsgegevens:
Bayerisches Landesamt fŁr Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Stand: April 2019